Mr. T.E. Deurvorst, advocaat

Mr. dr. Titia E. Deurvorst, M.C.J., is ongeveer vijfentwintig jaar werkzaam als advocaat te Amsterdam. In de periode 1989-1994 deed zij wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht en promoveerde zij tot doctor in de rechtsgeleerdheid op het onderwerp: Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Mr. Deurvorst heeft uitgebreide ervaring opgedaan in de advocatuur, wetenschap en heeft lange tijd gewerkt als rechter- en raadsheer-plaatsvervanger bij de rechtbanken Maastricht en Arnhem en het Hof 's-Hertogenbosch.

Een deel van haar ervaring in de advocatuur heeft zij opgedaan op een van Nederlands grootste internationale advocatenkantoren, Van Doorne te Amsterdam.

Op dit moment is zij tevens adviseur bij Eversheds Sutherland.

Mr. T.E. Deurvorst heeft bewust gekozen voor een
persoonlijk gerichte dienstverlening. Cliënten zijn hierdoor
verzekerd van één, onafhankelijk, aanspreekpunt.
 

 

Login