Mr. T.E. Deurvorst, advocaat

Nevenfuncties

Medewerker wetenschappelijke staf
Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht (CIER)
van de Universiteit Utrecht (2005-heden) www.cier.nl

Auteur 
verbonden aan de naslagwerken: 
Intellectuele Eigendom en Commentaar, Elsevier (thans: DeLex),
Groene Serie Schadevergoeding, Kluwer (1993-2012) en
Groene Serie Onrechtmatige Daad (1995-heden), Kluwer.

Rechter- en raadsheer-plaatsvervanger 
bij de Rechtbanken Maastricht en Arnhem en Hof 's-Hertogenbosch (1997-2012).

Redactielid Berichten Industriële Eigendom, DeLex
voorheen Bijblad bij de Industriële Eigendom (BIE)

Adviseur Eversheds Sutherland Netherlands, advocaten, te Amsterdam en Rotterdam (www.eversheds-sutherland.nl)

Login