Mr. T.E. Deurvorst, advocaat

Praktijk

De advocatenpraktijk van Mr. T.E. Deurvorst bestaat voor een groot deel uit het procederen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, merkrecht, modelrecht en handelsnaamrecht. Ook het domeinnamenrecht, portretrecht en de ongeoorloofde mededinging zijn rechtsgebieden die tot haar specialiteit behoren.

Haar dissertatie betrof schadevergoeding, de forfaitaire vergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Ook op het terrein van de berekening van schadevergoeding (met name zuivere vermogensschade als gederfde winst) en winstafdracht beschikt Mr. T.E. Deurvorst over een uitgebreide ervaring.

Daarnaast begeleidt Mr. T.E. Deurvorst cliënten bij het opstellen van contracten aangaande de intellectuele eigendom, verpanding van intellectuele eigendomsrechten en strategische beslissingen omtrent deponering, licentie overeenkomsten, joint development overeenkomsten, overnames en handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Op het gebied van de onrechtmatige publicaties beschikt Mr. Deurvorst eveneens over ruime expertise. Verschillende personen en bedrijven begeleidde zij succesvol bij het voorkomen en ongedaan maken van de aantasting van hun reputatie.

Login