06 - 547 028 33

Mr. dr. Titia E. Deurvorst

Mr. T.E. Deurvorst, advocaat

Mr. dr. Titia E. Deurvorst, M.C.J., is vele jaren werkzaam als advocaat te Amsterdam. In de periode 1989-1994 deed zij wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit Utrecht en promoveerde op het onderwerp: Schadevergoeding, Voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en Winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

Zij is specialist op het gebied van de vordering tot of verweer tegen schadevergoeding, een forfaitaire vergoeding en winstafdracht bij onder meer inbreuk op auteursrecht, merkinbreuk, modelinbreuk, inbreuk op handelsnaam, inbreuk op octrooi (patent), privacy schending, aantasting van eer en goede naam (reputatie) of domeinnaam en slaafse nabootsing.

Mr. Deurvorst heeft uitgebreide ervaring opgedaan in de advocatuur, wetenschap en rechterlijke macht.

Regelmatig schrijft zij artikelen, boekbijdragen en delen van naslagwerken.

Mr. T.E. Deurvorst heeft bewust gekozen voor een persoonlijk gerichte dienstverlening. Cliënten zijn hierdoor verzekerd van één, onafhankelijk, aanspreekpunt.