06 - 547 028 33

Publicaties

Publicaties

(meeste te vinden op www.ami-online.nl en www.berichtenie.nl)

 • Toepassingsmogelijkheiden voor winstafdracht ex art. 6:104 BW, Bijdrage in: IE-Procesrecht; Constant in Beweging, DeLex 2022
 • Noot Hof van Justitie EU 25 februari 2017, AMI 2018, 1 (OTK/SFP) OTK 
 • Noot GEA 11 december 2017, AMI 2018, 2 (Ultimo Noticia) Ultimo Noticia 
 • Noot Rb. Rotterdam 4 oktober 2017, BIE 2018, 2 (Track/Vijverberg) Track 
 • Noot Hof van Justitie EU 9 juni 2016, BIE 2016 (Hansson/Jungpflanzen) Hansson
 • Noot Hof van Justitie EU 17 maart 2016, AMI 2016, 173 (Liffers/Mediaset) Liffers 
 • Handhaving van intellectuele eigendom (hoofdstuk 12), DeLex 2016
 • Noot HR 14 november 2014, BIE 2015, 7 (X/Jumbo Groep; Sjopspel III) Jumbo 
 • Noot Hof Amsterdam 23 juli 2013, BIE 2014, 4 (Sjopspel II) Sjopspel II
 • De onvoorspelbaarheid van de rechterlijke beslissing, BIE 2013, pp. 206 – 211 Onvoorspelbaarheid
 • Schadevergoeding en proceskosten bij inbreuk op auteursrecht, AMI 2012, pp. 85-89 Schadevergoeding en proceskosten 
 • Ontwikkelingen op het gebied van schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, AMI 2011 pp 124 - 130
 • Winstafdracht, einde aan slapend bestaan art. 6:104 BW, Vermogensrechtelijke Analyses 2010, pp. 57-75
 • Noot Rb. Haarlem 25 augustus 2010, BIE 2011, 20 (Body Aesthetic/Laser Aesthetic)
 • Noot HR 26 februari 2010, Bulletin IE/BIE 2010, 149 (Jaap.nl)
 • Noot Hof Amsterdam 19 januari 2010, Bulletin IE/BIE 2010, 24 (Baby Club)
 • Noot Rb. Amsterdam 7 mei 2008, Bulletin IE/BIE 2010, 16 (G-Star/Cool Cat)
 • Slimming down intellectual property with Lon Fuller, European Intellectual Property Review (EIPR) 2009, april edition
 • Schadevergoeding bij schending van commercieel portretrecht: Schaap met 3 poten, in: 30 jaar Commercieel Portretrecht, De Lex 2009
 • Noot HR 8 december 2006, AMI 2007, 11 (Sjopspel I)
 • Afslanking van de intellectuele eigendom met Lon Fuller, in: Spoorbundel, deLex 2007, blz. 55-64
 • Noot Rb. Breda 25 oktober 2006, Computerrecht 2007, 47 (Autodesk/Aztec)
 • A camel is a horse designed by a committee, Haags Forumkeuze-verdrag, Grosheide-bundel Den Haag 2006, blz. 293-302
 • Noot Hof van Justitie EU 23 januari 2003, JAVI 2003, blz. 58  61, JIR 2003, blz. 142-144 (Sena/Nos)
 • De Tandeloze wolf in het intellectuele eigendomsrecht, In: Opstellen aan mr. A.R.Bloembergen, Deventer 2002, blz. 59  62
 • Noot Rb. Arnhem 7 februari 2002, AMI 2002, blz. 224-225 (Eikenaar/De Gelderlander)
 • Noot Rb. Amsterdam 1 mei 2002, AMI 2002, blz. 151-152 (Freelancers/NPS)
 • Remedies for infringement of IPR in the Netherlands, Entertainment Law Review 2001,blz. 239 - 242
 • Aansprakelijkheidsrisico  s, In: 50 vragen over E-Commerce, Deventer 2001
 • Noot bij HR 14 april 2000, AMI 2000, blz. 137-139 (HBS/Danestyle)
 • Is winstafdracht een bruikbare sanctie? In: Privaatrecht En Gros, Lelystad 1999, blz. 147  159
 • Noot bij HR 26 juni 1998, Mediaforum 1998, blz. 233-234 (Exota)
 • Abstracte schadeberekening, NTBR 1996, blz. 37-41
 • Noot bij Rb. Den Haag 8 december 1995, AMI 1995, blz. 171-172 (Hema/Zeeman)
 • Smartengeld bij krenkende berichtgeving, Molengrafica 1995, blz. 301-334
 • Schadevergoeding, voldoening van een redelijke gebruiksvergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, diss. Utrecht, Deventer 1994
 • Noot bij Rb. Arnhem 29 april 1993, AMI 1994, blz. 156-157 (Gruno/Vet)
 • Winstafdracht bij inbreuk op auteursrecht, AMI 1992, blz. 130-134
 • Schadevergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; eenvormige benaderingen in Nederland en de Verenigde Staten van Amerika?, Molengrafica, Lelystad 1991, blz. 265-294
 • Winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, IER 1990, blz. 52-56
 • Co-auteur Company Law in Europe (losbl.), red. H.C.S. Warendorf, Londen