06 - 547 028 33

Praktijk

Praktijk

De advocatenpraktijk van Mr. T.E. Deurvorst bestaat met name uit het procederen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten zoals bijvoorbeeld het auteursrecht, recht op merk, model en handelsnaam. Ook het domeinnaamrecht, portretrecht, privacy, de bescherming van eer en goede naam en ongeoorloofde mededinging zijn rechtsgebieden die tot haar specialiteit behoren.

Haar proefschrift betrof schadevergoeding, de forfaitaire vergoeding en winstafdracht bij inbreuk op intellectuele eigendom. Ook op het terrein van de berekening van schadevergoeding en winstafdracht beschikt Mr. T.E. Deurvorst over een uitgebreide ervaring.

Daarnaast begeleidt Mr. T.E. Deurvorst cliënten bij het opstellen van contracten aangaande de intellectuele eigendom, verpanding van intellectuele eigendomsrechten en strategische beslissingen omtrent depot van merken, modellen, licenties, joint development overeenkomsten, overnames en handhaving van intellectuele eigendomsrechten.

Op het gebied van de onrechtmatige publicaties beschikt Mr. Deurvorst eveneens over ruime expertise. Verschillende personen en bedrijven begeleidde zij succesvol bij het voorkomen en ongedaan maken van de aantasting van hun reputatie.