06 - 547 028 33

Sancties

Sancties

Mr. T.E. Deurvorst heeft gedurende haar werk als advocaat en wetenschapper een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor het onderwerp Geldelijke Sancties bij Inbreuk op Intellectuele Eigendom:

• Schadevergoeding

 

• Winstafdracht

 

• Forfaitaire vergoeding