06 - 547 028 33

Sancties

Sancties

Mr. T.E. Deurvorst heeft gedurende haar werk als advocaat en wetenschapper een bijzondere belangstelling ontwikkeld voor het onderwerp Geldelijke Sancties bij Inbreuk op Intellectuele Eigendom. Zie:

• Schadevergoeding

www.schadevergoeding.nu »

• Winstafdracht

www.winstafdracht.nl »

• Forfaitaire vergoeding

www.forfaitairevergoeding.nl »